Arise Camp

Latest Posts

Arise Camp

ค่ายคริสตจักรพลับพลา ARISE "จงลุกขึ้น" วิทยากร: อาจารย์วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์ (ซิดนีย์) และ อาจารย์ ณรงค์ เตียวนะ (ครูตู่) วันที่: 20-22 พฤษภาคม 2016 ณ…
Blessing Chirsitmas 276

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ผู้นำนมัสการ: คุณวรรณี ยิ่งโรจน์ธรากุล วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา
คริสตจักรพลับพลา

คำเทศนาเรื่อง : ทำสงครามกับตัวเอง ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี พระธรรม: ปฐมกาล 13:8-13 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา
Easter16 175

ผู้เทศนา: อ.สมชาย ส่องทางธรรม เรื่อง : อย่าร้องให้ พระธรรม: ยอห์น 20:11-19 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา
Good Friday 16 071

ประมวลภาพ วันศุกร์ประเสริฐ "ย่ิงกว่าผู้มีชัย" วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา คลิกที่นี่!! ชมภาพทั้งหมดจาก facebook
Blessing Christmas 043

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ผู้นำนมัสการ: คุณเฉลิมชัย ยิ่งโรจน์ธรากุล วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา