Latest Posts

prayer2016

ร่วมกำหนดวาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2016
คู่มืออธิษฐานอดอาหาร

24 วัน อธิษฐานอดอาหาร ก้าวสู่ปีที่ 24 คริสตจักรพลับพลา อธิษฐานอดอาหารวันที่ 6 – 29 มิถุนายน 2016 เป้าหมาย – อิสยาห์ 58:6-14 เพื่อการทะทุทะลวงฝ่ายวิญญาณคริสตจักรพลับพลา…
คำเทศนา

คำเทศนาเรื่อง : คริสตจักรกระดูกแห้ง ผู้เทศนา: ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข พระธรรม: เอเศเคียล 37:1-14 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา
Easter16 126

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ผู้นำนมัสการ: คุณโสภณ โหมน้อย วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา
Easter16 126

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ผู้นำนมัสการ: คุณโสภณ โหมน้อย วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา
คำเทศนา

คำเทศนาเรื่อง : จงลุกขึ้นกำจัดข้อบกพร่อง ผู้เทศนา: อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ พระธรรม: สดุดี 119:1-16 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา