ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมรับพระพร

คริสตจักรพลับพลา
100/45 สินพัฒนาธานี ประชานิเวศน์1 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-954-4131, 081-400-1133 fax: 02-954-4135
BTS หมอชิต ต่อรถเมล์ 29, 510,52 ป้ายวัดเสมียนนารี, สาย 67

ผู้รับใช้ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015

ผู้นำประชุม : มน.สัญญา ยิ่งยวด
ผู้นำนมัสการ : คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร
ผู้เทศนา : ศจ.ดร. เอษรา โมทนาพระคุณ
ผู้เชิญมหาสนิท : คณะผู้นำคริสตจักร

นมัสการ 22-2-2015

0

ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา

Read More