ยินดีต้อนรับทุกท่าน ร่วมรับพระพร

7 มิถุนายน 2015 ถวายคริสตจักรพลับพลาธัญบุรี
21 มิถุนายน 2015 พันธกิจกำลังใจ ศูนย์สิรินธรฯ
21 มิถุนายน พลับพลาอธิษฐาน
4-5 กรกฎาคม 2015 เฉลิมฉลองฟื้นฟู พลับพลาก้าวสู่ปีที่ 23

ผู้รับใช้ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015

ผู้นำประชุม : อ.อดิศร ยุทธโยธิน
ผู้นำนมัสการ : คุณสุมาลี คำอ้อ
ผู้เทศนา : ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ
ต้อนรับ : คณะปฏิคม

ค่าย BIG 1-3 พฤษภาคม 2015

Latest Posts

คริสตจักรพลับพลา

พิธีถวายสถานนมัสการคริสตจักรพลับพลาธัญบุรี วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015 ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมรับพระพรทุกวันอาทิตย์ 16:00-18:00 น. หมู่บ้านเก้าพอเพียง 261/51 หมู่ที่…
ปาล์มซันเดย์

ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา ยุทธโยธิน วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา
grow

ผู้เทศนา: ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน เรื่อง :  เติบโตไปด้วยกัน พระธรรม:  มาระโก 2:1-12 วันอาทิตย์ที่ 7…
worship-plabpla

ผู้นำนมัสการ: คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา
worship-church

ผู้นำนมัสการ: คุณวรรณี ยิ่งโรจน์ธรากุล วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา