Latest Posts

worship-church

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา ยุทธโยธิน วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2015 ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา ณ คริสตจักรพลับพลา
Blessing Christmas 105

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี เรื่อง : ใช้ชีวิตด้วยความกล้า พระธรรม: มาระโก 10:32 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา
unity-in-the-body2

เริ่มใหม่... ปรับหัวใจให้เป็นดินดี  หลังจากเป็นคริสเตียน ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆ ที่เราจะไปร่วมการนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์  โดยถือว่า เป็นกิจกรรมหลักที่เรากำหนดไว้แล้วล่วงหน้า และเป็นง่ายมากที่เราจะพูดว่า “เอเมน” เมื่อได้ยินถ้อยคำเทศนาหรือคำสอนที่ประทับใจ แต่เมื่อก้าวขาออกไปจากห้องประชุมนมัสการของคริสตจักร ความคิดแรกของเราคือ เราจะกินอะไร ? หรือ จะมีอะไรกิน
Blessing Christmas 116

ประมวลภาพ Blessing Christmas คริสต์มาสผาสุก วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2015 ณ คริสตจักรพลับพลา
blessing-cm

ประมวลภาพ Blessing Christmas คริสต์มาสผาสุก วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015 ณ คริสตจักรพลับพลา
betrayal-last-supper

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี เรื่อง : ใช้ชีวิตด้วยความกล้า พระธรรม: มาระโก 14:1-9 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015 ณ คริสตจักรพลับพลา
36675_135024123183214_860711_n

วีดีโอ ตามทางของพ่อ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015 คริสตจักรพลับพลา