1467288580013
1467288580013

ฟื้นฟูเฉลิมฉลองก้าวไปสู่ปีที่ 24 ปี คริสตจักรพลับพลา
———
ก้าวไปด้วยกัน Go Together
———
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2016
13:00 สัมมนาพิเศษ “คริสตจักรสุขภาพดี”
17:30 รับประทานอาหาร
18:30 นมัสการเทศนา-ฟื้นฟู
วิทยากร: อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
———
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2016
10:00 นมัสการ + เฉลิมฉลอง
13:00 พันธกิจปันนำ้ ปันพระกิตติคุณ
———
++โปรดสวมเสื้อโทนสีขาวสดใส หรือเสื้อค่าย2016 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.++

Latest Posts

ข่าวดีสั่งจอง DVD รวมบันทึกคำเทศนา นมัสการ ภาพถ่าย กิจกรรม ARISE Camp

ราคาพิเศษเพียง 300 บาท ภายในเดือนนี้


camp-youth