ขอเชิญร่วมรับพระพร ทุกวันอาทิตย์

51
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ

รายการคริสตจักรพลับพลา

วันอาทิตย์

8:30     อธิษฐาน

9:00     ศึกษาพระคัมภีร์

10:00    นมัสการ – เทศนา

12:00    อาหารเที่ยง

13:30    พันธกิจเสริมสร้างชีวิต

พันธกิจสอนภาษา, ศิลปะ, ดนตรีสากล

สนทนา/แบ่งปัน