คริสตจักรพลับพลาเลี้ยงอาหารที่ศูนย์สิรินธรฯ

59
ศูนย์สิรินธร
ศูนย์สิรินธร

คริสตจักรพลับพลาเลี้ยงอาหารผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่

ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (แคลาย)

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2015

[new_royalslider id=”11″]

 

สนทนา/แบ่งปัน