คำพยานชีวิต นายแพทย์คานัน สุขพระคุณ

109
นายแพทย์คานัน สุขพระคุณ
นายแพทย์คานัน สุขพระคุณ

คำพยานชีวิต นายแพทย์คานัน สุขพระคุณ

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2016

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน