คำพยาน พันธกิจเด็ก

77

คำพยาน รับใช้งานพันธกิจเด็ก

คุณอภัสสร โดซาบอยล์ (อุ๊)

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน