คำเทศนา ทำสงครามกับตัวเอง

106
คริสตจักรพลับพลา
คริสตจักรพลับพลา

คำเทศนาเรื่อง : ทำสงครามกับตัวเอง

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
พระธรรม: ปฐมกาล 13:8-13
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

 

 


สนทนา/แบ่งปัน