ค่ายครอบครัวพลับพลา 2015

56
ค่ายคริสตจักร
ค่ายคริสตจักร

ค่ายครอบครัวพลับพลา 2015

วิทยากร : ศจ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี / อ.ณรงค์ เตียวนะ

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2015

ณ ริเวียล่า วิลล่า นครนายก

สนทนา/แบ่งปัน