ค่ายคริสตจักรพลับพลา Big 2015

122
คริสตจักรพลับพลา
คริสตจักรพลับพลา
คริสตจักรพลับพลา

ค่ายคริสตจักรพลับพลา BIG

วิทยากรผู้ใหญ่ : ศจ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

วิทยากรเด็ก : อ.ณรงค์ เตียวนะ (ครูตู่)

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2015

สถานที่ ริเวียร่า วิลล่า จังหวัดนครนายก

BIG Camp
BIG Camp

B I G  

มีความหมายว่า

B  =  Biblical    สนิท…พระคำ

I   =   Integrity  สร้างเสริม…คุณธรรม

G  =  Glorify     สู่…เทิดพระเกียรติ

เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม 02 9544131-3

ตารางค่าย BIG

ตาราง BIG

แผนที่ ริเวียร่า วิลล่า

แผนที่ ริเวียล่าวิลล่า

BIG สุดยอดค่ายแห่งปี

p

เพลงประจำค่าย BIG พร้อมท่าประกอบ

ศจ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

โอ้โห..

วิทยากร ระดับประเทศ

การเตรียมตัว เอา/ไม่เอา อะไรไปที่ค่าย?

สนทนา/แบ่งปัน