นมัสการสรรเสริญ 21/2/2016

76

สรรเสริญ นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณสุมาลี คำอ้อ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน