นมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015

53
นมัสการพระเจ้า
นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา ยุทธโยธิน

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน