นมัสการ อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015

8
นมัสการพระเจ้า
นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน