นมัสการ เฉลิมฉลองครบรอบ 22 ปี

47

นมัสการเฉลิมฉลอง ครบรอบ22ปี คริสตจักรพลับพลา

ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน