นมัสการ 1-3-2015

46
นมัสการพระเจ้า
นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณหทัยพัชร์ สงวนไทร

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน