นมัสการ 14/6/2015

53
ปาล์มซันเดย์
ปาล์มซันเดย์

ผู้นำนมัสการ: อ.ศริณยา ยุทธโยธิน

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน