นมัสการ 15/2/2015

47
นมัสการพระเจ้า
นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณสุมาลี คำอ้อ

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน