นมัสการ 15/3/2015

70
นมัสการพระเจ้า
นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน