นมัสการ 22-2-2015

51
นมัสการพระเจ้า
นมัสการพระเจ้า

ผู้นำนมัสการ: คุณชนัดดา โหมน้อย

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน