นมัสการ 29/3/2015

79
ปาล์มซันเดย์
ปาล์มซันเดย์

ผู้นำนมัสการ: คุณสุมาลี คำอ้อ

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015

ทีมนมัสการ คริสตจักรพลับพลา

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน