บทความ ข้อดีของชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

34

ข้อดีของชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

โดย ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

การสำรวจโลก หรือ การค้นพบโลก เริ่มมีความชัดเจน เป็นรูปเป็นร่างในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 17 โดยชาวยุโรปและชาวจีน ได้ออกเดินทางไปสำรวจทางทะเล เพื่อค้นหาพื้นที่โลกที่กว้างไกลออกไป มุ่งหวังได้คบหาประเทศคู่ค้าใหม่ และ สินค้าใหม่ๆ เพื่อจะได้สนองความต้องการของตน และการค้นพบที่ว่านั้น ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ และมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลก !! 

เมื่อพูดถึง การสำรวจ และ การค้นพบ ก็อยากจะถามอยู่เหมือนกันว่า ในปีหนึ่งๆ  เรามีโอกาสได้สำรวจตนเองสักกี่ครั้ง ? ยิ่งเรากำลังอยู่ในช่วง เทศกาลมหาพรต หรือ เข้าสู่ช่วง เทศกาลฉลองอิสเตอร์ ด้วยแล้ว ควรต้องใช้เวลาไตร่ตรอง และ มองย้อนกลับมา เพื่อสำรวจชีวิตของตนเองว่า ยังเป็นอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ ?

การสํารวจตนเองหมายถึง การวิเคราะห์ หรือ ประเมินตนเองในด้านต่างๆ เช่น SWOT แต่ทฤษฎีดังกล่าวนี้ กลับใช้ไม่ได้กับคริสเตียนเรา เพราะ คริสเตียน หรือ ผู้เชื่อ จะต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงว่า จะต้องไม่หยุดอยู่กับที่ แต่ต้องมีความเจริญก้าวหน้า มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆ จนถึงขนาดความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ และ เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคริสเตียนก็คือ การมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ การมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเอง ซึ่ง อัครทูตเปาโล ก็ได้ย้ำเตือนไว้ว่า ‘ผู้เชื่อในพระคริสต์จะต้อง เสริมสร้างซึ่งกันและกันเรื่อยไป จนกว่าทุกคน จะเต็มขนาดความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์”  ( เอเฟซัส 4:13 )

ในฐานะผู้เชื่อ ก็ควรจะมีชีวิตและดำเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมาย หรือพระประสงค์ของพระเจ้า ให้มากกว่า ตามแผนการ ตามความปรารถนา ตามสติปัญญา และ ความสามารถ ของตน  และ ต้องจำเอาไว้ด้วยว่า ผู้นำที่ดี และ คริสเตียนที่ดี และ มีความเป็นผู้ใหญ่ มิได้หมายถึง คนที่มีชีวิตดี มีความสมบูรณ์แบบ และครบถ้วนแล้ว แต่คือคนที่ ยังคงเรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดและบกพร่องของตน และพร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข แม้กระทั่งในบางครั้ง จะกลับใจใหม่ และ มิใช่คนที่ไปถึงที่หมายแล้ว แต่เป็นคนที่ ยังรู้ตัวเองดีอยู่ว่า ยังต้องการที่จะเติบโตไปกับพระเจ้า ยังประสงค์จะก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งน้ำพระทัย และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะรักษาสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระเจ้าเอาไว้

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและถูกสร้างขึ้นใหม่ ให้ผลดีกว่าที่คิด ดังนั้นอย่าปล่อยให้ ”ความคิดที่ดีเยี่ยม” ของคุณ มาขโมย “ความคิดที่ดีเลิศ” ของพระเจ้า ไปจากชีวิตของคุณเป็นอันขาด  !!

สนทนา/แบ่งปัน