บทความ: หากดวงใจมีรัก

52
love
love

หากดวงใจมีรัก !

บทความโดย ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

ประโยคคำพูดเกี่ยวกับความรัก ที่เรามักจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดี และมีอยู่ในพระคัมภีร์ที่เราเชื่อและยึดถือก็คือ “ รักทนได้ทุกอย่าง แม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง..” ( 1 โครินธ์ 13 : 7 )

ซึ่ง “ความรัก” ที่ว่านี้ มีทั้งเรื่องของ ความงดงาม และ ขุมพลัง ที่ยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่ ประตูแห่งโอกาสและความสำเร็จทั้งมวล เพราะอะไรๆ ที่โดยปรกติวิสัยแล้ว เราเอง “ทำไม่ได้” และ “ทนไม่ได้” แต่เมื่อยังมีความรักเต็มแน่นในหัวใจ (อยู่บ้าง) สิ่งต่างๆ ที่เคยมองเห็นเป็นอุปสรรคปัญหาก็จะหมดไป และ “ความเป็นไปได้” ก็จะมีตามมา หมายถึงว่า เราจะไม่หมดความอดทน จะไม่หมดหวัง แม้จะยังมองไม่เห็นคุณความดีของใคร หรือ ความสำเร็จใดๆ ก็ตาม

แต่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดๆ ก่อนว่า “ความรัก” ในแบบที่ว่านี้ เป็นความรักในแบบของพระเจ้า ที่คนเขาให้คำนิยามเอาไว้ว่าเป็นรักแบบ “อากาเป้” : คือ นอกจากจะเป็นรักที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่เจือปนด้วยความเห็นแก่ตัว หรือ ความชั่วใดๆ แล้ว ยังเป็นความรักที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่ง หรือ เสแสร้งแกล้งทำแต่ประการใด !!

ดังนั้น ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่า ถ้าหากคนของพระเจ้าที่อยู่ใน “คริสตจักรพลับพลา” แห่งนี้ ซึ่งต่างก็ได้ทรงเรียกให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในฐานะอวัยวะแห่งพระกาย ได้มีความตระหนักถึง “พลานุภาพของความรัก” และ กล้าหาญพอที่จะยอมให้ ชีวิต และ ความเป็นคริสตจักร ได้ธำรงอยู่และดำเนินไปภายใต้ความรักดังกล่าวนี้ คริสตจักรก็จะเกิดผลดี และมีความเข้มแข็งอย่างแน่ๆ

เพราะตามที่พระคัมภีร์ได้มีเขียนไว้ที่ว่า “จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว  จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี และ จงรักด้วยใจจริง จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว อย่าอ่อนระอา จงมีใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ”  ( โรม 12 : 9 – 10 ) ได้บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ถ้าหากเรามีความรักเต็มแน่นอยู่ในใจ

  • เราจะมีความจริงใจและไม่แสร้งทำเป็นรักผู้อื่น
  • เราจะยืนหันหลังให้ความชั่วและความเลวทราม 
  • เราจะยึดมั่นและส่งเสริมความดีงามอย่างสุดๆ
  • เราจะไม่หยุดที่จะอุทิศตัวให้กับครอบครัวของพระเจ้า 
  • เราจะไม่ฉกฉวยเอาเกียรติหรือเบียดบังความดีของคนอื่นๆ 
  • เราจะตื่นตัวและกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า

วันนี้ หัวใจท่านเป็นแบบไหน ? ยังมีความรักเหลืออยู่บ้างหรือไม่ ?  คำตอบนี้.. ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับใจคุณเอง  ว่าไหม ?

สนทนา/แบ่งปัน