พิธีถวายสถานนมัสการคริสตจักรพลับพลาธัญบุรี

พิธีถวายสถานนมัสการคริสตจักรพลับพลาธัญบุรี

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015

ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมรับพระพรทุกวันอาทิตย์ 16:00-18:00 น.

หมู่บ้านเก้าพอเพียง 261/51 หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร 02 5774366

Plabpla Thanyaburi - 187
Plabpla Thanyaburi - 1 (1)
Plabpla Thanyaburi - 3
Plabpla Thanyaburi - 21
Plabpla Thanyaburi - 23
Plabpla Thanyaburi - 28
Plabpla Thanyaburi - 59
Plabpla Thanyaburi - 65
Plabpla Thanyaburi - 67
Plabpla Thanyaburi - 77
Plabpla Thanyaburi - 79
Plabpla Thanyaburi - 82
Plabpla Thanyaburi - 88
Plabpla Thanyaburi - 90
Plabpla Thanyaburi - 93
Plabpla Thanyaburi - 95
Plabpla Thanyaburi - 97
Plabpla Thanyaburi - 99
Plabpla Thanyaburi - 103
Plabpla Thanyaburi - 106
Plabpla Thanyaburi - 110
Plabpla Thanyaburi - 114
Plabpla Thanyaburi - 116
Plabpla Thanyaburi - 126
Plabpla Thanyaburi - 130
Plabpla Thanyaburi - 137
Plabpla Thanyaburi - 140
Plabpla Thanyaburi - 145
Plabpla Thanyaburi - 147
Plabpla Thanyaburi - 150
Plabpla Thanyaburi - 154
Plabpla Thanyaburi - 159
Plabpla Thanyaburi - 163
Plabpla Thanyaburi - 169
Plabpla Thanyaburi - 171
Plabpla Thanyaburi - 176
Plabpla Thanyaburi - 184
Plabpla Thanyaburi - 190