ภาพสัมมนา “พลังเพื่อชีวิต”

ภาพสัมมนา “พลังเพื่อชีวิต” ครบรอบ 22 ปี คริสตจักรพลับพลา

วิทยากร : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015

semina plabpla22nd768
semina plabpla22nd770
semina plabpla22nd769
semina plabpla22nd767
semina plabpla22nd771
semina plabpla22nd772
semina plabpla22nd774
semina plabpla22nd773
semina plabpla22nd775
semina plabpla22nd777
semina plabpla22nd776
semina plabpla22nd778
semina plabpla22nd779
semina plabpla22nd781
semina plabpla22nd782
semina plabpla22nd783
semina plabpla22nd784
semina plabpla22nd785
semina plabpla22nd786
semina plabpla22nd787
semina plabpla22nd788
semina plabpla22nd789