ภาพเฉลิมฉลอง Easter 2015

ประมาลภาพ เฉลิมฉลอง Easter อีสเตอร์แห่งชัยชนะ

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

Easter Day_PPC2015 005
Easter Day_PPC2015 008
Easter Day_PPC2015 009
Easter Day_PPC2015 025
Easter Day_PPC2015 031
Easter Day_PPC2015 032
Easter Day_PPC2015 036
Easter Day_PPC2015 039
Easter Day_PPC2015 040
Easter Day_PPC2015 041
Easter Day_PPC2015 042
Easter Day_PPC2015 043
Easter Day_PPC2015 044
Easter Day_PPC2015 047
Easter Day_PPC2015 050
Easter Day_PPC2015 051
Easter Day_PPC2015 056
Easter Day_PPC2015 057