ภาพ ก่อสร้างห้องประชุมพลับพลาธัญบุรี

ภาพความคืบหน้า ก่อสร้างห้องประชุมพลับพลาธัญบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2015

คริสตจักรพลับพลาธัญบุรี

ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมรับพระพรทุกวันอาทิตย์

หมู่บ้านเก้าพอเพียง 261/51 หมู่ที่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

Thanyaburi 020
Thanyaburi 033
Thanyaburi 039
Thanyaburi 065
Thanyaburi 077
Thanyaburi 096
Thanyaburi 107
Thanyaburi 111
Thanyaburi 003
Thanyaburi 004
Thanyaburi 005