ภาพ นมัสการฟื้นฟู ครบรอบ 22ปี

ภาพ นมัสการ ฟื้นฟู ฉลองครบรอบ 22 ปี คริสตจักรพลับพลา

เทศนาโดย : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015

plabpla22nd795
plabpla22nd798
plabpla22nd813
plabpla22nd814
plabpla22nd817
plabpla22nd819
plabpla22nd824
plabpla22nd831
plabpla22nd834