ภาพ วันครอบครัวไทย รดนำ้ขอพร

ภาพวันครอบครัวไทย รดน้ำขอพรผู้อาวุโส

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา หมู่บ้านสินพัฒนาธานี

plabpla 196
plabpla 200
plabpla 214
plabpla 206
plabpla 212
plabpla 224
plabpla 232
plabpla 240
plabpla 244
plabpla 241
plabpla 255
plabpla 257
plabpla 262
plabpla 266
plabpla 270
plabpla 282
plabpla 286
plabpla 318
plabpla 327
plabpla 342
plabpla 344
plabpla 352
plabpla 360
plabpla 370
plabpla 374
plabpla 386
plabpla 402