ภาพ วันครอบครัวไทย รดนำ้ขอพร

63
เล่นน้ำสงกรานต์
เล่นน้ำสงกรานต์

ภาพวันครอบครัวไทย รดน้ำขอพรผู้อาวุโส

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา หมู่บ้านสินพัฒนาธานี

[new_royalslider id=”8″]

สนทนา/แบ่งปัน