ภาพ วันศุกร์ประเสริฐ

206

ประมวลภาพ วันศุกร์ประเสริฐ “ย่ิงกว่าผู้มีชัย”

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016

ณ คริสตจักรพลับพลา

คลิกที่นี่!! ชมภาพทั้งหมดจาก facebook

สนทนา/แบ่งปัน