ลุกขึ้น…และก้าวข้ามความบาปผิดสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์

94

ลุกขึ้น…และก้าวข้ามความบาปผิดสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์

“…จงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้ เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง” (เอเฟซัส 2:10 )

ความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือ…. “จงจัดแจงแต่งตัวให้เรียบร้อยในพระคริสต์ ขณะที่ชีวิตกำลังก้าวเคลื่อนไปสู่ภูเขาแห่งความบริสุทธ์ของพระเจ้า”  และหมายถึง “การได้สัมผัส ได้มองเห็น และมีประสบการณ์ กับพระลักษณะและพระราชกิจของพระเยซูคริสต์อย่างประจักษ์” นั่นเป็นเพราะ ชีวิตที่บริสุทธิ์
ได้นำเราเข้าไปใกล้พระเจ้า ได้พบพระพักตร์ในที่พำนักของพระองค์ดังนั้น ชีวิตของคนที่เข้าใกล้ชิดกับพระองค์ ไม่เพียงแต่อุปนิสัยจะเปลี่ยนแปลงไป ชีวิตยังจะแจ่มจรัสไปด้วยพระสิริของพระเจ้าอย่างเจิดจ้า ไม่ต่างอะไรไปจาก “คบเพลิง” ที่สว่างไสว ช่วยให้ผู้คนได้มองเห็นและค้นพบวิถีทางเดินที่ปลอดภัย

ชีวิตที่ดำเนินอยู่ในวิถีที่บริสุทธ์ เป็นปัจจัยที่จะทำให้คนที่รักพระเจ้า เจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่  มีชีวิตคล้ายดั่ง (เป็นเหมือน) พระเยซูคริสต์ได้ดียิ่งขึ้น เร็วยิ่งขึ้น มีชีวิตที่แหลมคมยิ่งกว่าใคร  ส่งผลกระทบ (ต่อสังคมโลก) ได้แรงยิ่งกว่าใคร ดังเช่น  มาร์ติน ลูเธอร์  เคยทำให้ศาสนจักรโรมันต้องสั่นสะเทือนคลอนแคลนมาแล้ว หรืออย่าง โจนาธาน เอ็ดเวิร์ด และ จอห์น เวสเลย์  เคยทำให้การฟื้นฟูได้กระจายออกไปทั่วโลก  หรือ จอร์จ มูลเลอร์  ได้ทำให้เด็กกำพร้าเป็นหมื่นๆ คน ได้รับการเลี้ยงดูและได้รับโอกาสทางการศึกษา เพราะเขาเหล่านี้ได้เห็นพระเจ้ามาแล้วนั่นเอง

การมีชีวิตที่บริสุทธิ์.. มิใช่เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องยากแต่อย่างใด เป็นเรื่องที่ยังเป็นไปได้ เป็นเรื่องของการกระทำ มิใช่แค่เรื่องของคำพูด เป็นเรื่องที่นำไปสู่ความปิติยินดี ตื่นเต้น ท้าทาย ชีวิตที่บริสุทธิ์มิใช่เป็นผลจากการทนทุกข์ทรมาน แต่มาจากความรักที่มีต่อพระเจ้าอย่างเต็มแน่นใจ และ ไม่ใช่การเฆี่ยนตีทำร้ายจิตวิญญาณเพื่อให้เกิดความถ่อมใจ ไม่ใช่การอำลาทุกสิ่งที่สนุกสนานที่มีอยู่ในโลกนี้  ไม่ใช่การปฏิเสธการยิ้มแย้มแจ่มใส หรือ เอาแต่ทำใบหน้าให้เคร่งขรึมตลอดเวลาแต่อย่างใด

การมีชีวิตที่บริสุทธิ์คือ ความตั้งใจดำรงชีวิต และ ดำเนินชีวิตอย่างมีความหมาย และ กระตือรือร้นจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดและสนิทกับพระเจ้า (อย่างที่สุด)  ให้มากกว่าที่เคยเป็นเท่านั้นเอง  !!

โดย ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

สนทนา/แบ่งปัน