40วัน อธิษฐานแห่งชาติ 2016

72

ร่วมกำหนดวาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2016

วาระแห่งความโปรดปราน เพราะว่าพระองค์ตรัสว่า
นเวลาโปรดปรานเราได้ฟังเจ้า ในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้า” 
นี่
แน่ะ บัดนี้เป็นเวลาแห่งความโปรดปราน นี่แน่ะ บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด
(
2 โครินธ์ 6:2)

[wpdm_package id=’3263′]

โดย กปพ. และเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย

prayer2016

สนทนา/แบ่งปัน