เทศนา จงขยายจงขึงจงต่อและเสริมกำลัง

66

ผู้เทศนา: ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ
เรื่อง : จงขยายจงขึงจงต่อและเสริมกำลัง
พระธรรม: อิสยาห์ 54:2
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน