เทศนา เฉลิมฉลองครบรอบ22ปี พลับพลา

36
สมเกียรติ วรรณศรี
สมเกียรติ วรรณศรี

เทศนาฟื้นฟูครบรอบ 22 ปี คริสตจักรพลับพลา

โดย ศาสนาจารย์สมเกียรติ วรรณศรี

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน