เทศนา เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร

88
คำเทศนา
คำเทศนา

คำเทศนาเรื่อง : เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใคร

ผู้เทศนา: ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ
พระธรรม: กิจการฯ 20:17-35
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน