เพลง เติบโตกับพระคริสต์

80
เติบโตกับพระคริสต์
เติบโตกับพระคริสต์

เพลงเติบโตกับพระคริสต์

คำร้อง/ทำน้อง : ณัฐพร ธีรนันท์

ขับร้อง : ทีมนมัสการคริสตจักรพลับพลา

สนทนา/แบ่งปัน