เพลง เติบโตกับพระคริสต์

เพลงเติบโตกับพระคริสต์

คำร้อง/ทำน้อง : ณัฐพร ธีรนันท์

ขับร้อง : ทีมนมัสการคริสตจักรพลับพลา