เริ่มใหม่… ปรับหัวใจให้เป็นดินดี

65

เริ่มใหม่… ปรับหัวใจให้เป็นดินดี 

หลังจากเป็นคริสเตียน ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆ ที่เราจะไปร่วมการนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์  โดยถือว่า เป็นกิจกรรมหลักที่เรากำหนดไว้แล้วล่วงหน้า และเป็นง่ายมากที่เราจะพูดว่า “เอเมน” เมื่อได้ยินถ้อยคำเทศนาหรือคำสอนที่ประทับใจ แต่เมื่อก้าวขาออกไปจากห้องประชุมนมัสการของคริสตจักร ความคิดแรกของเราคือ เราจะกินอะไร ? หรือ จะมีอะไรกิน
?  หรือ จะไปไหนต่อ ? และมากกว่านั้น ก็จะขบคิดต่อไปอีกด้วยว่า “มีอะไรอีกบ้างที่จะต้องทำในสัปดาห์หน้า? ”  และอีกสารพัดเรื่องที่แอบคิดซ้ำไปซ้ำม

หรือ..จะเป็นการง่ายดายมากๆ อีกเช่นกัน อาจเป็นเพราะเราเหนื่อยล้ามากเกินไป จากภาระหนักหน่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้น เมื่อเรามาถึงคริสตจักรแล้ว เราก็เลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนชีวิตแบบอัตโนมัติ หรือ ปลดเกียร์ว่าง (N)  เมื่อได้ยินเสียงพระวจนะ ก็จะคิดไปว่า เป็นภาระหนักอีกแล้ว ต่อจากนั้นก็จะเริ่มทำใจของตัวเองให้แข็งกระด้าง และเริ่มหาข้ออ้าง เริ่มมองหาเหตุ และ คอยหาเรื่อง เพื่อจะเบี่ยงตัวเองออกห่างจากวิถีทางแห่งความเชื่อไปในที่สุด และในท้ายที่สุด สันติสุข และ ความศรัทธา ก็ไม่มีเหลืออีกต่อไป ภายในใจก็เริ่มแห้งเหี่ยวเหมือนต้นไม้ที่ไร้ใบและไม่มีผล !!

  เป็นไปได้ไหม ?  ที่หัวใจเรายังไม่ได้เป็นดินที่ดีพอ ??

พระเยซูคริสต์ทรงสอนคำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืช ทรงเปิดเผยให้เห็นว่า ซาตาน พร้อมตลอดเวลาที่จะนำเอาเมล็ดที่กระจายตกไปหนทางไป ส่วนเมล็ดที่ตกในที่มีกรวดหินทรายเยอะ ก็จะหยั่งรากไปไม่ลึก และเมื่อมีการทดลอง ล่อลวง หรือ ข่มเหงเกิดขึ้น ก็จะหลงหายไป ส่วนเมล็ดที่ตกอยู่ในพงหนามนั้น เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลใจและความปรารถนาตามโลกีย์ แต่เมล็ดที่ดีนั้น จะเกิดผลแบบทวีคุณ ดังที่ว่า   “ส่วนพืชที่หว่านตกในดินดีนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้น และ รับไว้ จึงเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง”  มาระโก 4:8

ดินแห่งหัวใจทั้งสี่ประเภท  คุณเป็นแบบไหน ?  คำถามแห่งความท้าทายนี้ มิได้เป็นเรื่องของชาวไร่ ชาวนา หรือ สวนยางที่ไหน  แต่เป็นเรื่องของ เราในฐานะ ผู้ฟัง และ ฤทธิ์อำนาจของ พระวจนะ ที่จะหลอมรวมเข้ากับจิตใจที่มีความเชื่อ  ซึ่งเป็นการผสมผสานที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ เพราะโดยทั่วไป เมล็ดพืชก็จะเกิดผลประมาณ 5 เท่า และ ไม่เกิน 10 เท่า แต่พระวจนะของพระเจ้า จะเกิดผลมากถึง 30 เท่า 60 เท่า และ 100 เท่าเลยทีเดียวและนี่คือความลึกลับและมหัศจรรย์ของพระวจนะ ที่จะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับหัวใจของคนที่มีความพรักพร้อมจะรองรับกับความยิ่งใหญ่เท่านั้น !!

 

โดย ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

สนทนา/แบ่งปัน