News

ARISE Camp “จงลุกขึ้น”

ค่ายคริสตจักรพลับพลา ARISE “จงลุกขึ้น” วิทยากร: อาจารย์วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์ (ซิดนีย์) และ อาจารย์ ณรงค์ เตียวนะ (ครูตู่) วันที่: 20-22 พฤษภาคม 2016 ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

read more

คู่มือภาวนา เทศกาลเข้าสูธรรม Lent 2016

เทศกาลเข้าสู่ธรรม Lent 2016 เทศกาลเข้าสู่ธรรม หรือ “28 วันสู่ชัยชนะ” เป็นช่วงเวลาที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้า ใคร่ครวญ ไตร่ตรองสำรวจตัวเอง ถึงการดำเนินชีวิตในหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือไม่ ถ้าไม่ ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะสำนึกในความผิดบาป กลับใจใหม่ และเริ่มต้นดำเนินชีวิตกับพระองค์อีกครั้ง

read more